Статті

Вимоги до організації та проведення робіт з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання

10 Червня 2016 p., 09:18

Під час роботи з відкритими ДІВ повинен бути передбачений комплекс заходів безпеки, що запобігають забрудненню повітря робочої зони, поверхонь робочих приміщень і навколишнього середовища при експлуатаційному та ремонтному режимах роботи, під час виведення з експлуатації або ліквідації наслідків аварії.
Усі роботи з використанням відкритих ДІВ поділяють на три класи залежно від групи радіаційної небезпеки радіонуклідів і активності на робочому місці.
Роботи ІІІ класу повинні здійснюватися в окремих приміщеннях, що відповідають вимогам, встановлених для хімічних і радіологічних лабораторій; виділяються приміщення для зберігання та фасування розчинів. Ці приміщення можуть мати однозональне планування з обладнанням у них душової та спеціальної припливно-витяжної вентиляції. Роботи з можливим радіоактивним забрудненням повітря, повинні здійснюватись у витяжних шафах.
Роботи ІІ класу повинні здійснюватись у приміщеннях, розташованих в окремій частині будинку ізольовано від інших приміщень. Планування забезпечує відмежування зони обладнання та ремонту (І зона-приміщення періодичного обслуговування, в яких відсутні робочі місця з постійним перебуванням персоналу) від зони обслуговування (ІІ зона – приміщення постійного перебування персоналу і обслуговування протягом усієї зміни). У зоні обслуговування повинні мати санітарний шлюз, санпропускник на вході – пункт радіаційного контролю.
Роботи І класу повинні здійснюватися в окремій будівлі або надійно ізольованій частині будівлі з окремим входом через санпропускник. Робочі приміщення обладнюють герметичними боксами, камерами. Приміщення поділяють на 3 зони:
1 зона – приміщення, які не обслуговуються. В них розташовуються технологічне обладнання та комунікації, які є основними джерелами випромінювання та радіоактивного забруднення.
2 зона – приміщення періодичного обслуговування персоналом, призначена для ремонту забрудненого обладнання, тимчасового зберігання сировини тощо.
3 зона – приміщення постійного перебування персоналу протягом усієї зміни. У цій зоні розташовуються адміністративні та службові приміщення, медпункт, майстерні, склади тощо.
Для виключення можливого виносу радіоактивних забруднень між зонами облаштовують санітарний шлюз.
Таким чином, дотримуючись вимог до організації та проведення робіт з відкритими ДІВ забезпечується повний комплекс заходів протирадіаційного захисту спрямованого на радіаційний фактор і виробниче середовище, тим самим зменшуючи можливість нанесення шкоди здоров’ю працівників.

Головний державний інспектор відділу з питань
гігієни праці Управління Держпраці в Івано-Франківській області Г. Гринів